אתר המו"ח - מרכז וירטואלי לחדשנות

אתר המו"ח
מרכז וירטואלי לחדשנות

קורסים

מרחבי הקורסים המקוונים של רשת עתיד

מרחב קורסים לתלמידים – ClassE

מרחב קורסים מקוונים לתלמידות ולתלמידים בפלטפורמת ClassE

הקורסים מיועדים ללמידה עצמית כמו גם ככלי משלים לתוכנית הלימודים בכיתה.

מרחב קורסים למורים בפלטפורמת מודל

מרחב הקורסים מיועד להשתלמויות, למידה עצמית ולקהילות מקצועיות לומדות