אתר המו"ח - מרכז וירטואלי לחדשנות

אתר המו"ח
מרכז וירטואלי לחדשנות

תוכניות מיוחדות

החממה לתוכניות מיוחדות

החממה היא מרחב להנצה, התפתחות וגדילה של צמחים משלב הזרע ועד הבשלה. גם תוכניות מיוחדות מתחילות ברעיונות מופלאים.

התוכניות הבאות צומחות בחממה שלנו:

חלוצים

במטרה להתאים את בתי הספר למאה ה- 21, רשת עתיד מקיימת תהליך התחדשות חינוכית פדגוגית כולל להובלת שינוי תרבותי חינוכי ופדגוגי, שמטרתו הפיכת בתי הספר לבתי הספר של העתיד, תהליך המונע מכוח המצפן הרשתי.

גבהים

גבהים היא תוכנית עילית לתלמידות ותלמידים המעוניינים להתנסות בכתיבת עבודת מחקר ברמה גבוהה, המזכה בתוספת 5יח"ל.

התוכנית ייחודית בתוכנית ההדרכה למחקר וכתיבה, כמו גם בשותפות עם גופי מחקר מוביל

חינוך פיננסי

אוריינות פיננסית היא ידע והבנה של מושגים פיננסיים, וכן המיומנויות, המוטיבציה והביטחון ליישם ידע והבנה אלה כדי לקבל החלטות אפקטיביות במגוון הקשרים פיננסיים, לשפר את רווחתם הפיננסית של הפרט ושל החברה, ולאפשר השתתפות בחיים הכלכליים.